חובת תשלום שעות נוספות

חובת תשלום שעות נוספות ראשית, עלינו להבין כי על מנת לחשב שעות נוספות בגין עבודה, יש לבחון כל יום ביומו ואין כל אפשרות "להעביר" שעות נוספות מיום אחד למשנהו. משמע, אם עבד העובד 11 שעות ביום אחד וחמש למחרת, אין כל אפשרות "לקזז" שעות אלו. הגדרת שעות נוספות עפ"י חוק Read more…

הסכם ממון

הסכם ממון הסכם ממון הינו מסמך המסדיר את הפן הרכושי בין בני זוג, כפי שהסכימו ביניהם, בין אם הם נשואים ובין אם לאו. ההסכם נועד להבטיח כי גם במקרה של פרידה בין בני הזוג, לא יתעוררו מחלוקות רכושיות ודיונים מסורבלים, ארוכים ומיותרים בעניין רכושם המשותף. הסכם ממון איננו ל"עשירים" בלבד, אלא לכל Read more…

ליקויי בנייה בדירה חדשה שנרכשה מקבלן

Did you buy an apartment from a contractor? Does it have defects? לדירה אשר נרכשה מקבלן ישנן שתי תקופות בהן על הקבלן לתקן את הליקויים שנמצאו בדירה: התקופה הראשונה היא תקופת הבדק. תקופה זו מנויה בתוספת לחוק המכר (דירות) 1973. במהלך תקופת הבדק, חייב הקבלן לתקן את אי ההתאמה, אלא אם Read more…

גירושין

סמכות לדון בתיקי הגירושין במדינת ישראל הסמכות לדון בנושא הגירושין נתונה באופן בלעדי וייחודי לבית הדין הרבני, וזאת להבדיל מבית המשפט לענייני משפחה שאינו מוסמך לדון בנושא הגירושין עצמו. הגירושין נערכים לפי הדין העברי, כאשר מדובר למעשה בטקס שבמסגרתו מוסר הבעל לאשה את גט הפיטורין והאשה מקבלת אותו ממנו. על Read more…

חלוקת רכוש

מה הם הכללים לחלוקת רכוש עקרון העל בחלוקת רכוש בין בני זוג, הוא שכל רכוש מכל מין וסוג שהוא, אשר נצבר ע"י בני הזוג במהלך חיי הנישואין, שייך לשני בני הזוג בחלקים שווים , וזאת בלי קשר לשאלה על שם מי מבני הזוג הוא רשום.כך למשל, קיימים מקרים רבים בהם Read more…

זכויות עובדת בהריון

זכויות של עובדת בהריון ככלל, עובדת אשר מועסקת יותר משישה חודשים באותו מקום עבודה, אין מעבידה יכול לפטרה אלא אם ביקש היתר מאת שר העבודה והרווחה. השר, לא ייתן היתר כאמור אם שוכנע כי סיבת הפיטורין היא היות העובדת בהריון. זאת כאמור בסעיף 9(א) לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954. יש Read more…