רכשתם דירה מקבלן? יש בה ליקויים?

לדירה אשר נרכשה מקבלן ישנן שתי תקופות בהן על הקבלן לתקן את הליקויים שנמצאו בדירה: התקופה הראשונה היא תקופת הבדק. תקופה זו מנויה בתוספת לחוק המכר (דירות) 1973. במהלך תקופת הבדק, חייב הקבלן לתקן את אי ההתאמה, אלא אם הוכיח כי זו נגרמה עקב מעשה או מחדל של הרוכש. תקופת הבדק היא:
 • צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים –שנתיים
 • חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים
 • מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים
 • קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים
 • שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים
 • שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים
 • סדקים עוברים בקירות ובתקרות- חמש שנים
 • קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים
 • כל אי התאמה אחרת שאיננה אי התאמה יסודית- שנה אחת.
התקופה השנייה היא תקופת האחריות- תקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום תקופת הבדק. אם נתגלתה בדירה אי התאמה תוך תקופת האחריות והרוכש הוכיח כי מקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים- יהא על הקבלן לתקנה. אם נתגלתה אי התאמה אף לאחר תקופת האחריות, אשר הינה אי התאמה יסודית, הקשורה להבטחת יציבותו ובטיחותו של הבניין- יהא הרוכש רשאי להסתמך עליה. הודעה על אי התאמה, כאמור, תהא :
 1. שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו – תוך שנה מאותו מועד.
 2. שלא ניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה- תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.
כך למשל, תקופת האחריות על דוד שמש למשל, תהא שש שנים- שלוש שנים לאחר תום תקופת הבדק. טיפ קטן: יש לבדוק את הדירה טרם קבלת החזקה עלייה. כדאי לבדוק באופן יסודי, אף בסיוע של בעל מקצוע. לאחר הבדיקה ערכו רישום של כל הליקויים בדירה וסכמו עם הקבלן על מועד לתיקונם. הכתבה הינה מסירת ידע כללי בלבד. אין בתוכן הכתבה משום מתן ייעוץ משפטי ואין היא באה להחליף ייעוץ שכזה. הסתמכות על הנאמר הינה באחריות המסתמך בלבד.
Categories: Uncategorized