חובת תשלום שעות נוספות

ראשית, עלינו להבין כי על מנת לחשב שעות נוספות בגין עבודה, יש לבחון כל יום ביומו ואין כל אפשרות "להעביר" שעות נוספות מיום אחד למשנהו. משמע, אם עבד העובד 11 שעות ביום אחד וחמש למחרת, אין כל אפשרות "לקזז" שעות אלו. הגדרת שעות נוספות עפ"י חוק שעות שעבודה ומנוחה, התשי"א 1951: אם מועסק העובד שישה ימים בשבוע- שעות נוספות יחושבו החל מהשעה השמינית לעבודתו. אם מועסק העובד חמישה ימים בשבוע- שעות נוספות יחושבו החל מהשעה התשיעית לעבודתו. עבור כל שעה מן השעתיים הראשונות, יהא על המעסיק לשלם לעובד סך של 125% משכרו של העובד בעבור שעה רגילה. עבור כל שעה נוספת, החורגת מן השעתיים הראשונות, יהא על המעסיק לשלם לעובד סך של 150% משכרו של העובד בעבור שעה רגילה.

מה לעניין עבודה בשבתות ובחגים?

לעניין זה, יהא על המעסיק לשלם לעובד סך של 150% משכרו של העובד בעבור שעה רגילה ביום חול, החל מהשעה הראשונה. על השעתיים הנוספות הראשונות ביום זה תהא תוספת של 25% משמע- 175% ואילו על כל שעה נוספת החורגת מן השעתיים הראשונות, תוספת של 50%, משמע: 200% משכרו של העובד בעובר שעה רגילה. ימי החגים, 9 במספר הם וכוללים את : ראש השנה- יומיים, יום הכיפורים, סוכות- יומיים, פסח- יומיים, יום העצמאות וחג השבועות.

מה לעניין עבודת לילה?

עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, עבודת לילה היא עבודה אשר לפחות שעתיים מביצועה, מתקיימות בין השעות עשר בלילה לשש בבוקר ויום עבודה הינו בן שבע שעות בלבד. כל שעה נוספת מעבר לשבע השעות תחשבנה כשעות נוספות המזכות בתשלום מוגדל. יש לציין כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר, אסור למעסיק לכלול בתשלום המשכורת הגלובלית את השעות הנוספות וכל תנייה שכזו בהסכם העבודה בטלה ומבוטלת.

Categories: Uncategorized