הסכם ממון הסכם ממון הינו מסמך המסדיר את הפן הרכושי בין בני זוג, כפי שהסכימו ביניהם, בין אם הם נשואים ובין אם לאו. ההסכם נועד להבטיח כי גם במקרה של פרידה בין בני הזוג, לא יתעוררו מחלוקות רכושיות ודיונים מסורבלים, ארוכים ומיותרים בעניין רכושם המשותף. הסכם ממון איננו ל"עשירים" בלבד, אלא לכל זוג המעוניין להסדיר את ענייניו הכספיים לעת פירוד, חלילה. גם זוגות אשר אינם בעלי הון ונכסים רבים, מוצאים עצמם, בעת פירוד, במהלכו של מאבק משפטי ארוך, מתיש ומכוער אשר בו הם נאבקים על הרכוש אשר נצבר. בהתאם לדרישות החוק, הסכם ממון חייב להיות בכתב וחייב הוא לקבל את אישור בית המשפט או בית הדין הרבני, אם נעשה לאחר נישואי בני הזוג. במידה והסכם הממון נערך טרם נישואיהם של בני הזוג, ניתן לאשרו אצל נוטריון. חשוב לציין, כי הסכם ממון, בדומה להסכם גירושין אשר לא קיבל תוקף מבית המשפט, חסר כל תוקף משפטי חרף חתימת הצדיים. הסכם הממון, חשוב שייעשה על ידי עורך דין המתמחה בנושא זה ואשר מבהיר לצדדים את פשר ההסכם, סעיפיו השונים ואת הבנתם המוחלטת של בני הזוג לעניינים אלו. הסכם ממון הינו הסכם צופה פני עתיד ועל כן יש לשקול היטב כל פסקה הנכתבת בו ולא לבצעו בצורה אמוציונאלית בלבד בהתאם לרוח הטובה השורה על בני הזוג בזמן חתימתו. קיומו של הסכם ממון יכול למנוע מצב של סחטנות וכפייה על ידי אחד מבני הזוג ולהתנות את חלוקת הרכוש לטובתו תמורת הסכמתו ליתן גט. הסכם ממון עשוי להיתפס אצל אחדים מהזוגות העתידים להינשא או אלו החיים יחדיו שנים, כהבעת חוסר אמון או כציפייה לסיום היחסים ביניהם, אך לא כך הדבר. תפקידו של עורך הדין בניסוח ועריכת הסכם ממון הינו ליתן לבני הזוג פתרון שוויוני המקובל ומובן על שניהם ובכך להסיר מליבם דאגה לעניין הרכוש , אם חלילה יפרדו.

Categories: Uncategorized