web-design-bg-15

חובת תשלום שעות נוספות

חובת תשלום שעות נוספות ראשית, עלינו להבין כי על מנת לחשב שעות נוספות בגין עבודה, יש לבחון כל יום ביומו ואין כל אפשרות "להעביר" שעות נוספות מיום אחד למשנהו. משמע,…
web-design-bg-14

הסכם ממון

הסכם ממון הסכם ממון הינו מסמך המסדיר את הפן הרכושי בין בני זוג, כפי שהסכימו ביניהם, בין אם הם נשואים ובין אם לאו. ההסכם נועד להבטיח כי גם במקרה של פרידה…
web-design-bg-13

ליקויי בנייה בדירה חדשה שנרכשה מקבלן

Did you buy an apartment from a contractor? Does it have defects? לדירה אשר נרכשה מקבלן ישנן שתי תקופות בהן על הקבלן לתקן את הליקויים שנמצאו בדירה: התקופה הראשונה היא…
web-design-bg-09

גירושין

סמכות לדון בתיקי הגירושין במדינת ישראל הסמכות לדון בנושא הגירושין נתונה באופן בלעדי וייחודי לבית הדין הרבני, וזאת להבדיל מבית המשפט לענייני משפחה שאינו מוסמך לדון בנושא הגירושין עצמו. הגירושין…
web-design-bg-10

חלוקת רכוש

מה הם הכללים לחלוקת רכוש עקרון העל בחלוקת רכוש בין בני זוג, הוא שכל רכוש מכל מין וסוג שהוא, אשר נצבר ע"י בני הזוג במהלך חיי הנישואין, שייך לשני בני…
web-design-bg-12

זכויות עובדת בהריון

זכויות של עובדת בהריון ככלל, עובדת אשר מועסקת יותר משישה חודשים באותו מקום עבודה, אין מעבידה יכול לפטרה אלא אם ביקש היתר מאת שר העבודה והרווחה. השר, לא ייתן היתר…